QualDeEPC National Expert Workshop LATVIA – Part 2

Loading Events

Informācija un diskusija par QualDeEPC projektā izstrādātajiem ēku energosertifikātu un energosertifikācijas sistēmas uzlabošanas ieteikumiem

Mēs vēlamies jūs uzaicināt uz QualDeEPC projekta semināru par ēku energosertifikācijas sistēmas iespējamiem/nepieciešamajiem uzlabojumiem. Galvenais semināra mērķis ir informēt jūs par projekta pašreizējo statusu. Jo īpaši vēlamies apspriest iespējamos uzlabojumus lietotājam draudzīgākam energosertifikātam, regulāru apmācību nepieciešamību sertificētiem energoauditoriem, obligāto prasību izdot ēkas energosertifikātu ēku pārdodot/izīrējot vai iznomājot, kā arī citus jautājumus, kas apskatīti projekta laikā izstrādātāja Zaļajā grāmatā.

Zaļajā grāmatā par labāko praksi enerģijas sertifikātu izveidē, izsniegšanā un izmantošanā ir sniegta detalizēta analīze, politikas priekšlikumu projekti un instrumentu koncepcijas septiņās jomās, kuras QualDeEPC projekts ir noteicis kā prioritātes uzlabotu enerģijas sertifikācijas sistēmu izstrādei.

Zaļo grāmatu angļu valodā iespējams atrast

Contact: gatis[at]ekodoma[dot]lv

Share This Post With Others!

Go to Top