QualDeEPC National Expert Workshop BULGARIA

Loading Events

2-РА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА:

Представяне и дискусии относно предложенията на QualDeEPC за усъвършенстване на процедурите за енергийно сертифициране и разработване на платформа за основно обновяването на сгради

Информация и обсъждане на Зелената книга за добрите практики в енергийното сертифициране

Бихме искали да Ви поканим на втория семинар на заинтересованите страни на проекта QualDeEPC. Основната цел е да Ви информираме за напредъка на проекта и да обсъдим разработените предложения за политики на национално и европейско равнище, описани в Зелената книга за добри практики при оценка, сертифициране и използване на енергийните сертификати. Публикуваната Зелена книга предоставя подробен анализ и стратегически предложения за подобрение в седемте области, които проектът QualDeEPC определи като свой приоритет за разработването на усъвършенствани процедури за енергийно сертифициране.

Дневен ред (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА)

Share This Post With Others!

Go to Top